On classifiquem exactament la celiaquia?

Recordeu que a l’últim “tip de la Judit” us parlàvem de les diferències que hi ha entre una al·lèrgia i una intolerància? Aquestes dues patologies no són el mateix, encara que tendim a confondre-les perquè poden compartir símptomes. Però, i la celiaquia? La podem classificar dins d’algun d’aquests dos grups? Doncs bé, la celiaquia no es pot classificar ni a un lloc ni a l’altre. Us ho expliquem a continuació.

Encara que molts de nosaltres fem servir les paraules «al·lèrgia al gluten» o «intolerància al gluten» per a parlar de celiaquia, hem de saber que aquests termes són erronis, ja que com dèiem anteriorment la celiaquia no es pot classificar ni com una al·lèrgia, ni com una intolerància.

La celiaquia, si ho volem dir correctament, està definida com a malaltia autoimmune, sistèmica i crònica produïda pel consum de gluten, que es dona en individus predisposats genèticament pel Protocol de Diagnòstic Precoç de la Celiaquia. I per citar una altra font oficial, segons el Ministeri de Sanitat la celiaquia és exactament un “Trastorn sistèmic de base immunològica causat per la ingesta de gluten i altres proteïnes afins que afecta individus predisposats genèticament”.

Què significa autoimmune, sistemàtica i crònica?

Normalment, el sistema immune distingeix el que és propi del que és estrany i ens defensa d’agents externs com els virus o bacteris. Quan parlem de malaltia autoimmune ens referim al fet que el sistema immunitari es converteix en l’agressor, atacant i destruint els mateixos òrgans i teixits corporals sans.

En el cas concret del gluten, el nostre propi organisme danya les vellositats intestinals per a defensar-nos del gluten, al que considera enemic.

La celiaquia també s’anomena sistèmica perquè afecta a tot l’organisme, amb símptomes variats i difusos que depenen de l’edat del pacient entre altres factors; i és crònica perquè no té cura, és una condició amb la qual la persona celíaca ha de conviure tota la seva vida.

Us compartim un document oficial sobre el tema:

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/vol34n2enfCeliaca.pdf

És per tot això, que la celiaquia no es pot classificar ni com una al·lèrgia, ni com una intolerància. Perquè no ho és. És molt més!

CatalanEnglishSpanish