Els graus de celiaquia no existeixen

La celiaquía és un trastorn autoimmune provocat per la ingesta de gluten que afecta individus predisposats genèticament. Es tracta d’una malaltia sistèmica i crònica, sense cura avui dia, però sí amb tractament: una dieta sense gluten estricta per a tota la vida. 

Hi ha molta gent que parla de graus, però això no és del tot això. Una persona no és més celíaca que una altra; No existeixen graus de celiaquia, però hi ha diferents tipus de celiaquia, en funció de determinats paràmetres mèdics. Encara que la dieta ha de ser igual d’estricta per a tots els celíacs.

La celiaquia no té graus!

Una persona amb celiaquia no pot prendre res de gluten independentment de si les seves reaccions després del consum de gluten són més o menys fortes. 

El sistema immunològic d’una persona amb celiaquia, es posa en funcionament en el moment en el qual aquesta pren gluten provocant una resposta immunològica que dóna lloc a un mal a l’intestí. Aquest mal pot arribar, a la llarga, a provocar una atròfia vellositaria.

Però això no sempre va acompanyat de símptomes externs, d’aquí ve la confusió generalitzada sobre els graus de celiaquia. Que una persona celíaca no tingui símptomes externs després d’ingerir glútens, no significa que el seu sistema immunitari no hagi posat en marxa la resposta immunitària davant del gluten, cosa que és necessaria evitar en tot moment.

Conclusió:

Es pot parlar de graus en quan a graus de lesió de l’intestí. I es pot parlar de tipus de celiaquia. Però s’ha de tenir molt clar que quan algú és diagnosticat de celiaquia, tingui símptoma o no en tingui després de la ingesta de gluten: HA D’ELIMINAR PER SEMPRE EL GLUTEN DE LA SEVA DIETA, perquè sempre li serà perjudicial.

CatalanEnglishSpanish